Учители

Ани Тодорова Кадиева


Антоанета Тодорова Бояджиева


Атанас Кацаров


Атие Имамова


Бойка Иванова Сребчева


Ваня Дечкова Илева


Василка Христова Гоева


Виолета Николаева Мирчева


Галя Стефанова Турманова


Георги Денев Бяндов


Гергана Йорданова


Гергана Николова Тенева


Евгени Костадинов Георгиев


Емилия Владинова Кехайова


Здравка Стефанова Димитрова


Ивелин Йорданов Узунов

Заместник директор


Камен Колев Колев


Константин Евгениев Георгиев


Красимир Михайлов Дамянов

Директор


Лилия Пламенова Милева


Мария Василева Василева


Мария Трифонова Колева


Милена Иванова Иванова


Милена Колева Цветкова


Михаела Тинкова Сребчева


Надежда Желяскова Дойчева


Наньо Христов Качаков

Заместник директор


Нели Георгиева Говедарова


Николай Кънчев Ненков


Николай Александров Скляров


Никола Калчев


Пенка Мезева Кутева


Пенка Недялкова Турданова


Пламен Василев Маринов


Радиана Минчева Пенова


Рени Генчева Червенкова


Руслан Христов Милев


Саша Стоянова Чувитева


Светла Димитрова Иванова


Светлана Василева Бюйлекова - Иванова


Светлана Светославова Кръстева


Светлана Стайкова Ненкова


Севдалина Мартинова Младенова


Силвия Маркова Ангелска


Снежа Стоянова Йорданова


Снежана Георгиева Томова - Башкехайова


Стефка Иванова Илиева


Татяна Асенова Попова


Теменуга Кирилова Кирилова


Теодора Димитрова Колева


Цветанка Георгиева Савова


Янка Михайлова Найденова