Контакти

Адрес на гимназията

Улица „Орешака“ 2, град Казанлък, п.к. 6100

Tелефон за връзка

0431 / 6 23 34
0876637269

Имейл

info-2400262@edu.mon.bg