Прием след 4 клас


Съгласно чл. 73. от Наредба 10 на МОН от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, право на участие в приема в V клас за учебната 2023/2024 г. имат ученици, които са завършили началния етап на основно образование, явили са се на националното външно оценяване в IV клас и са участвали в следните олимпиади или състезания, включени в календара на МОН: 1. олимпиада по математика – областен кръг и/или 2. математическо състезание "Европейско кенгуру" 3. състезанието „Математика за всеки“ от календара на МОН Информация за организирането и провеждането им ще се публикува на сайта на ППМГ „Никола Обрешков”, гр. Казанлък, най-малко две седмици преди датата на съответното състезание.