Прием след седми клас


Държавен план - прием за 2023/2024 учебна година ***************************************************************************************** За учебната 2023/2024 година е обявен следният държавен план-прием за VIII клас: Профилирани паралелки с интензивно изучаване на английски език 1. Профил "Математически", профилиращи предмети - математика и информатика - 1 паралелкa ( 26 ученици); Балообразуване: Оценката от външно оценяване по БЕЛ + 3 пъти оценката от външно оценяване по математика + оценките по БЕЛ и математика от свидетелството за завършен седми клас 2. Профил "Софтуерни и хардуерни науки", профилиращи предмети - информатика и информационни технологии - 1 паралелка (26 ученици); Балообразуване: Оценката от външно оценяване по БЕЛ + 3 пъти оценката от външно оценяване по математика + оценките по БЕЛ и математика от свидетелството за завършен седми клас 3. Профил "Природни науки", профилиращи предмети - биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда - 1 паралелка (26 ученици); Балообразуване: Оценката от външно оценяване по БЕЛ + 3 пъти оценката от външно оценяване по математика + оценките по биология и здравно образование и математика от свидетелството за от свидетелството за завършен седми клас ***************************************************************************************** График нa дейностите